Sitovo
Sitovo Sitovo

За нас

Нашата дейност се базира на традиции и модерен подход

Фирма Интер Eс–2000 ЕООД e създадена през 2000 г. в с. Ситово, обл. Силистра. Предмет на дейност е изкупуване на сурово краве, овче и козе мляко и преработка и производство на висококачествени млечни продукти. През следващите години предприятието, подобрява материално техническата си база, внедрявайки най – съвременни високотехнологични производствени мощности. Налага успешно на пазара богата гама от млечни продукти – бяло саламурено сирене, кашкавал, кисело мляко, заквасена сметана, прясно мляко, айран, топено сирене, извара.

В мандра "Ситово" знаем, че постигането на първокачествени млечни продукти в нашето производство зависи от огромното предимство, което имаме: нашите висококвалифицирани служители. Майстори на сирене, кашкавал, мляко, животновъди и ветернинари с голям опит, агрономи и инженери - всички работят в синхрон, за да се постигне желаният резултат, а именно първокачествени и полезни български млечни продукти. За всяка семейна трапеза директно от нашата кравеферма!

Продукти

Продуктите се предлагат в разнообразни опаковки и разфасовки с цел задоволяване на най – взискателните вкусове на търговци и крайни клиенти. Мандра СИТОВО разполага със собствена кравеферма изградена и отговаряща на всички изисквания на Европейския съюз.

Млечните продукти на мандра Ситово се отличават с традиционен, автентичен български вкус и отлично качество, което прави фирма ИНТЕР ЕС 2000 ЕООД желан и утвърден партньор на вътрешния и външния пазар. В предприятието се прилагат съвременни, модерни системи за контрол на производственият процес и управление на качеството на продукцията.

Компанията поддържа международни сертификати за качество и безопасност на храните“HALAL” и IFS ver. 6

Политика на фирмата

 • Увеличаване продуктовата гама на млечните продукти, задоволявайки най-високите изискванията на потребителите на вътрешния и външен пазар.
 • Поддържане безупречно качество на продуктите, съгласно препоръките на Европейския съюз за производство на здравословни храни.
 • Усъвършенстване технологиите за производство на млечни продукти, съобразени със съвремените световни тенденции с цел подобряване качеството и контрола на млекопроизводството.
 • Грижа за персонала, чрез подобряване на работната среда, както и грижа за опазване на околната среда.

Нашата мисия

Нашата цел е да бъдем най-обичаната марка за продукти от мляко, както и най-доверената водеща компания в сектора.

Да предлагаме натурални и вкусни млечни продукти, които повишават качеството на живот и доброто здраве на хората.

Девизът ни е "От нашата кравеферма до вашата трапеза" и ние никога не правим компромис с качеството на нашите продукти.

Sitovo
Sitovo

Нашите ценности

Уважение: ние уважаваме хората, обществото, природата и се стараем да допринасяме в грижата за тях.

Отговорност: нашият бизнес подход е отговорен, справедлив и прозрачен.

Страст: нашата страст е производството на най-качествените млечни продукти. За вас.

Винаги сме в търсене на най-доброто качество, затова инвестираме в постоянно усъвършенстване на нашето производство. Без компромиси.

Sitovo Sitovo

Бизнес Модел

От нашата кравеферма до вашата трапеза

Този слоган описва най-добре нашия бизнес модел. Осъзнаването на концепцията за качество е неизбежно условие за нашия успех. Затова и ние произвеждаме всичко нужно за достигане на качеството, което предлагаме на нашите клиенти. От храната на нашите крави до нужното електричество, с мисъл за природата - мандра "Ситово" е интегрирала модерни методи във всички етапи на производствения си процес.

Удовлетвореността и здравето на нашите потребители са основен приоритет

Наша цел е да повишаваме постоянно качеството на продуктите, които предлагаме, затова и инвестираме в нови технологии, методики при производството и усъвършенстване на всяка стъпка от процеса. По този начин можем да отговорим на високите изисквания на нашите клиенти.

Безопасност на храните

Нашата политика налага безкомпромисен контрол върху качество и производствения процес и гарантира, че продукти, които отговарят на определени и имерими критерии за качество, които нямат никакво физическо, химично или микробиологично замърсяване и които няма да застрашат човешкото здраве, се произвеждат и представят на клиента.

С мисъл за природата

Мандра "Ситово" е от първите и най-големи производители в млекопреработвателната сфера, който произвежда енергия от биомаса за нуждите на своята дейност. По този начин ние намаляваме вредните емисии, като използваме оборския тор ор нашата кравеферма.

Имаме бизнес модел, който допринася не само за екологичните, но и за икономическите и социалните аспекти на устойчивостта. Нашите интегрирани съоръжения, внедрени с този модел в мандра "Ситово", имат значителен принос за развитието на региона с икономическите и социални въздействия, които са създали. Мандрата осигурява заетост и обучения на над 250 отдадени служтели.

Обхват на дейности

Земеделие и живитновъдство

 • Собствена кравеферма
 • Производство на фураж
 • Ветеринарна грижа и контрол

Производство на млечни продукти

 • Сирене
 • Кашкавал
 • Кисело мляко
 • Прясно мляко
 • Заквасена сметана
 • Айран
 • Топено сирене

Енергия и нужди

 • Производство на електроенергия
 • Производство на тор
 • Система за собствено пакетиране

Логика и дистрибуция

 • Собствена логистика
 • Партньорски мрежи

Галерия

Sitovo Sitovo

Искате да предлагате 100% натурални млечни продукти във Вашия магазин?

Свържете се с нас!